Oblíbené odrůdy chmele s dvojitou účinností?

Cryo hops banner

Zpracování Cryo Hops

Co to je Cryo Hops®?Jedná se o chmelové hlávky zmrazené kapalným dusíkem. Po zmrazení chmele dojde k oddělení lupulinových žláz od listu, nyní téměř úplně zbaveného hořkosti, a také od listenu s nízkým obsahem alfy. Žlázy, které tvoří Cryo Hops®, jsou koncentrovanou částí chmele obsahující hořké látky a olej. Mají extrémně vysoký obsah alfa kyselin, ale jejich použití jen pro hořkost by bylo plýtváním. Jejich hlavní předností je totiž intenzivní aroma, kterou do vašeho piva přinesou.

Díky oddělení vegetativního materiálu, přítomného v tradičních chmelových hlávkách a peletách, Cryo Hops® absorbuje méně vzácného piva a na rozdíl od tradičního hlávkového nebo peletového chmele nedodává pivu svíravost.

Pokud rádi vaříte NEIPA, je tento chmelový produkt přesně pro vás. Při použití klasických pelet se může projevit svíravá hořkost, kvůli velkým dávkám chmele, které se přidávají v pozdních fázích vaření (včetně studeného chmelení). Použitím Cryo Hops® tento problém eliminujete.

Hlavní výhody 

  • Téměř dvojnásobný obsah pryskyřice oproti tradičním chmelovým peletám T-90.
  • Intenzivní přínos chmelové chuti a vůně
  • Snížení travnatých a rostlinných vlastností
  • Vyšší výtěžnost díky menšímu množství pivovarských a sklepních kalů
  • Úspora nákladů a čisté zvýšení výnosů na várku

Úprava receptu 

Doporučujeme upravit jakýkoliv recept tak, že každých 100 g chmelových pelet T-90 nahradíte kombinací 40 g pelet Cryo Hops® a 25 g pelet T-90. U nových receptur doporučujeme začít s odhadovaným dávkováním pelet Cryo Hops® na 40-50 % hmotnosti chmelových pelet T-90. Chmel Cryo Hops® lze použít všude tam, kde se tradičně používá celolistový chmel a chmelové pelety.

Kdy přidat Cryo Hops 

Během chmelovaru: Pouze pozdní dávky; Je třeba se vyvarovat předčasného přidání, aby se zabránilo odpaření látek odpovědných za intenzivní aroma.

Whirlpool: Přidání do vířivé kádě je vynikajícím způsobem, jak zvýšit aroma a snížit zatížení kalem z velkých, pozdních dávek.

Kvašení: Použití pelet Cryo Hops®  zvýší aroma a zároveň sníží ztráty kvůli kalu.

Dry hop: Další možnost  jak využít masivní aroma a chuťové vlastnosti chmelových pelet Cryo Hops® a zároveň snížit ztrátu piva. 

Dostupné odrůdy ve zpracování Cryo Hops

Amarillo

Citra

Mosaic                              

Simcoe

Směs Cryo POP